Skip to main content

Bij het inbrengen van een grondverdringende schroefpaal (met een verloren punt) worden prefab heipalen als dragende kern toegepast. Omdat het constructieve element van de paal, de prefabkern, vooraf aan het inhijsen geïnspecteerd kan worden is hierbij sprake van een gegarandeerd draagvermogen ondanks het feit dat er sprake is van een in de grond gevormd paalsysteem. Na het plaatsen van het prefabelement wordt de boorbuis gevuld met zandcement grout om tenminste over de lengte dat de paal zich in de draagkrachtige zandlaag bevindt te voorzien van een omhulling waardoor krachtoverdracht mogelijk is.
Door gebruik te maken van 8-kantige palen, Octicon® in de boorbuis neemt het betonoppervlak van het element met 30% toe en daarmee het draagvermogen. Deze toename leidt bij vervaardigen van de paal tot een reductie van de benodigde hoeveelheid zandcement grout en betere constructieve eigenschappen.

 

octicon-logo

Lees meer over Octicon®