Heipalen

Lodewikus levert standaardpalen in de gangbare diameters van □ 220*220 mm² tot 500*500 mm² tot een maximale lengte van ca. 40 m’. De palen worden geproduceerd en geleverd volgens de vigerende normen onder KOMO-certificaat resp. de BRL 2352 (“Betonnen heipalen”). Lodewikus levert deze palen t.b.v. bouwwerken in alle sectoren van de bouw: woning-, utiliteits-, en infrabouw.
Als geen extra (klantspecifieke) eisen worden gesteld aan de palen spreken we van standaard palen. Deze palen voldoen uiteraard aan de BRL en zijn dan voorzien van de minimaal benodigde wapening en voorspanning om de heipaal te kunnen vervoeren en heien.
Leverbare diameters: ø 220/250/290/320/350/380/400/420/450/500 mm². De lengte is per 500 mm variabel.

Projectpaal

Als sprake is van extra eisen aan de paal is geen sprake meer van standaardpalen doch (klantspecifieke) projectpalen. De toevoegingen en/of eisen kunnen zeer divers zijn. Extra voorspanning en/of kopwapening t.b.v. zwaar belaste palen (bijvoorbeeld bij fundaties van windmolens of viaducten), een meetdraad, (Demu-)ankers, aardstaven, ribbelpalen (t.b.v. aanhechting bij trekpalen onder bijvoorbeeld de toerit bij een aquaduct), een verhoogde betonkwaliteit; het behoort allemaal tot de mogelijkheden.
Desgewenst kan granulaat worden toegevoegd als (deels) vervanger van grind.
In geval van zeer lange palen kunnen koppelpalen worden geleverd. Hierbij worden 2 of meer paaldelen voorzien van een ingestorte koppeling waardoor tijdens het verwerken/heien deze paal tot de gewenste lengte kan worden uitgevoerd.
Lodewikus staat bekend om haar kennis en ervaring op het gebeid van klantspecifieke oplossingen in fundaties en is veelal in een vroeg stadium gesprekspartner bij de uitwerking van een optimaal funderingsontwerp.

Octicon®

Bij het inbrengen van een grondverdringende schroefpaal (met een verloren punt) worden prefab heipalen als dragende kern toegepast. Omdat het constructieve element van de paal, de prefabkern, vooraf aan het inhijsen geïnspecteerd kan worden is hierbij sprake van een gegarandeerd draagvermogen ondanks het feit dat er sprake is van een in de grond gevormd paalsysteem. Na het plaatsen van het prefabelement wordt de boorbuis gevuld met zandcement grout om tenminste over de lengte dat de paal zich in de draagkrachtige zandlaag bevindt te voorzien van een omhulling waardoor krachtoverdracht mogelijk is.
Door gebruik te maken van 8-kantige palen, Octicon® in de boorbuis neemt het betonoppervlak  van het element met 30% toe en daarmee het draagvermogen. Deze toename leidt bij vervaardigen van de paal tot een reductie van de benodigde hoeveelheid zandcement grout en betere constructieve eigenschappen.

Meer informatie

De Octicon® Schroefpaal

Eerder introduceerde Lodewikus de Octicon® Combinatiepaal. Deze achtkantige paal zorgt ervoor dat tot wel 30% meer belasting opgenomen kan worden vergeleken met een normale vierkante paal. Lodewikus heeft nu een variant ontwikkeld: de Octicon® Schroefpaal.
De Octicon® Schroefpaal is een voorgespannen, acht-kantige, prefabbetonnen funderingspaal die 100% grondverdringend wordt ingebracht – geschroefd – met een groutomhulling. De uitvoeringsgwijze is geluidsarm en trillingsvrij. Met een geringe paaldoorsnede (365 mm) garandeert de Octicon® Schroefpaal een groot draag-vermogen.
Het verschil ten opzichte van bestaande paalsystemen is dat bij de Octicon® Schroefpaal de punt onafhankelijk van de schacht draait. Dit doet echter niets af aan het grondver-dringend karakter van het systeem, wat de belangrijkste eigenschap is voor classificatie.

Meer informatie

Energiepalen

Funderingspalen kunnen ook gebruikt worden om bodemenergie uit de grond te halen en hiermee het bovenliggende pand of kantoor te verwarmen en/of koelen. Het is mogelijk om op deze wijze aanzienlijk (tot 50%) op de energiekosten te besparen. Daarnaast biedt het comfort en is het in sommige gevallen zelfs mogelijk om het pand energieneutraal te krijgen.
Door warmtewisselaars die in de funderingspalen worden geplaatst, stroomt een koude vloeistof die door de omgevingstemperatuur van de aarde ongeveer 4 graden wordt opgewarmd. In het pand komt een warmtepomp te staan. De warmte uit de aarde wordt door de warmtepomp omgezet naar bruikbare energie om jarenlang het pand mee te verwarmen en/of te koelen.
De heipalen van Lodewikus zijn in feite de dragers van de voorzieningen om tot deze warmteuitwisseling te komen en dragen zo bij aan energiebesparing en duurzaamheid.

Meer informatie